Milí kolegovia a kolegyne, priatelia a partneri SkBA,


touto cestou sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie 2% z dane z príjmov pre našu činnosť. Peniaze budú použité v rámci Slovenskej barmanskej asociácie ako prostriedok na zlepšenie činnosti nášho občianskeho združenia.

V prípade fyzických osôb – zamestnancov – za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ stačí ak si nižšie stiahnete tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. V daňovom priznaní, ktoré vyplňujete, treba zaškrtnúť, že si uplatňujete 2% zo zaplatenej dane. Na základe toho to personalistky spracujú. Keď dostanete od zamestnávateľa tlačivo o ročnom zúčtovaní, toto potrebujeme priložiť k vyplnenému a podpísanému Vyhláseniu. Vo vyhlásení stačí, keď vypíšete svoje základné údaje a podpíšete ho.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa predkladá príslušnému daňovému úradu do 30. apríla 2018.

Tu si stiahnite potrebný formulár:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017

 

V prípade fyzických osôb, ktoré si sami podávajú daňové priznanie a právnických osôb je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:

Názov: Slovenská barmanská asociácia
Sídlo: Brezová 14, 071 01 Michalovce
Forma: občianske združenie
IČO: 30851092

 

Daňové priznanie spolu s vyplneným vyhlásením treba podať príslušnému daňovému úradu do 30. marca 2018.

Presné informácie o našom občianskom združení nájdete aj na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

 

Vopred ďakujeme všetkým darcom a veríme, že sa pripojíte k naším aktivitám!

 

Riadiaci výbor SkBA

 

Kontakt

Brezová 14
071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper