SkBA a jej história

 

SkBA – Slovenská barmanská  asociácia ( Slovak Bartenders Association ), je občianskym združením založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatnou právnickou osobou neziskového charakteru a činnosť nie je zameraná na náboženskú  činnosť.

SkBA je na Slovensku , pokračovateľom bývalej Československej barmanskej asociácie- CSVTS , ktorá zanikla rozdelením Československej federatívnej republiky na dva samostatne štáty 31.12.1992 .
Vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.1.1993 podmienil aj vznik SkBA, ktorá bola oficiálne zapísaná na ministerstve vnútra 17. 10. 1994 (oficiálny vznik SkBA).

Nakoľko v IBA (International Bartenders Association) medzinárodnej barmanskej asociácii , nástupnickou krajinou  po Československej barmanskej asociácii-CSVTS- (členom IBA od roku 1990 v Mexiku) sa stala Česká barmanská asociácia – CBA, Slovenská barmanská asociácia – SkBA na kongrese IBA v Japonskom Tokyu požiadala o členstvo v IBA.

V roku 1997 na kongrese IBA v Grand hoteli Pupp - Karlove Vary, bola SkBA oficiálne prijatá za riadneho  člena IBA (IBA member). Od tejto chvíle sa začala písať medzinárodná história a úspechy SkBA.

Hlavní partneri

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper