Čo je to IBA

 

Názov združenia je "medzinárodná barmanská asociácia", ďalej s názvom "IBA".
logo-IBA

HLAVNÉ CIELE ZDRUŽENIA

 • Podporovať a udržiavať medzinárodné vzťahy medzi členmi asociácie.
 • Poskytovať možnosť pre výmenu správ, návrhov a nápadov medzi členmi cechu .
 • Podporovať vysokú úroveň odbornej spôsobilosti a správania v prospech a rozvoj barmanskej profesie.
 • Podporovať úzke vzťahy a väzby medzi členmi cechu a príbuzenských cechov po celom svete.
 • Podporovať zákaznícky servis a podporiť znalosti "Medzinárodných", zvykov a obyčajov vo vzťahu k pitiu.
 • Podporovať štandardizáciu miešaných nápojov recepty.
 • Organizovať a podporovať medzinárodné súťaže v miešaní nápojov .
 • Organizovať vzdelávacie programy a kurzy pre barmanov IBA .
 

AKO TO ZAČALO

 

Nadácia Medzinárodnej barmanskej asociácie (IBA / International Bartenders Association)
Historická konferencia v Torquay, Veľká Británia 24 február 1951.

Medzinárodná barmanská asociácia bola založená v sobotu 24. februára 1951 v salóniku Grand Hotela v Torquay, Veľká Británia.

 

old-group-iba
Okolo stola, zľava doprava:
pán P.Melin (Švédsko),
pán J. Londahl (Dánsko),
pán G. Sievi (Švajčiarsko),
pán A. Combettes (Francúzsko),
pán Th. Rijken (Holandsko),
pán A. Zola (Taliansko).

Vpredu, zľava:
pán WJTarling (Veľká británia) - prvý I.B.A. President,
pán H. Roberts (Veľká británia) - Gen. tajomník

b-tarling

prvý
prezident I.B.A.

Mr. Billy Tarling

r-busman

súčasný
prezident I.B.A.

Mr. Ron Busman

 
 

Delegáti asociácii ktorý sa zúčastnili stretnutia boli:

Pán WJ Tarling , prezident UKBG (anglický barmansky spolok)
Pán Londahl , prezident DBL (dánsky barmanský spolok)
Pán A.Combettes z GABF (spolok barmanov francúzska)
Pán T. Rijken NBC (Holandský barmanský club)
Pán A.Zola z AIBES (Associazione Italiana Barmanský e Sostenitori)
Pán P. Melin z SBG (švédsky barmanský spolok)
Pán G. Sievi , pokladník SBU (Švajčiarska barmanská únia)
Mr.W. Roberts , tajomník UKBG (anglický barmansky spolok)

Tiež boli prítomný zástupcovia ako pozorovatelia s hlasom poradným:

Pán JP Finney , Esq, správca UKBG
Pán C.Chiswell , UKBG
Pán S. Cox , UKBG
Pán A.Krakeel , radkyňa z UKBG
Pán B.Paul , bývalý president UKBG
Pán V. Christensen , viceprezident DBL
Pán V. Sørensen , tajomník DBL
Pán R. Benedetti , AIBES
Pán L. Parenti , AIBES
Pán J.0. Furrell , írska pobočka UKBG
Pán L. Miller , Blackpool z UKBG
Pán C. Manuel , Bristol z UKBG

 

 

Delegáti zastupujúci národné cechy / spolky / a asociácie sa zhodli na potrebe zriadiť medzinárodnú organizáciu s cieľom
reprezentovať najlepších barmanov na svete.
Stretnutie malo hladký priebeh, kde väčšina z predložených návrhov bolo schválených.

 


Bol zvolený výbor. Ten sa skladal z:

 • Prezident: pán WJ Bill Tarling (UKBG - Veľká Británia)
 • Podpredseda: pán R. Slávik (GABF- Francúzsko)
 • Pokladník: pán JP Finney (UKBG)
 • Tajomník: pán HW Roberts (UKBG)

 

Od svojho založenia IBA nebola oficiálne zaregistrovaná v žiadnej krajine.
V roku 2006, za predsedníctva Derricka Lee,  bola IBA zapísaná v Singapure pod registračným číslom T06SS0054C.

 

Články a fakty boli prevzaté z knihy o histórii IBA ktorú napísal Luigi Parenti. 

Luigi Parenti bol jedným z členov na otváracej schôdzi v Torquay ,ako predstaviteľ a delegát AIBES. 
Luigi Parenti zomrel 25.apríla 2011 v meste Como, Taliansko.

Hlavní partneri

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper