Barmanský kurz - Klasik

 

Základný barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí, vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA.

 

cocktail-3954557 1920

 

Vedúcim lektorom je vždy lektor Slovenskej barmanskej asociácie (SkBA), s platnou licenciou. Kurzu sa zúčastňujú prevažne študenti hotelových akadémií,alebo stredných škôl so zameraním na gastronómiu, spoločné stravovanie, alebo  cestovný ruch. Certifikát Slovenskej barmanskej asociácie obdržia študenti až po absolvovaní záverečnej skúšky.

Celý kurz je rozdelený do piatich dní.

Prvý deň prebieha prevažne v teoretickej rovine, kde sa preberajú témy z histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo- prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár , barové sklo a pod.

Ďalšie dni sú určené na praktickú prípravu nápojov, za použitia originálnych surovín, ktoré vždy zabezpečuje odborný lektor SkBA. Študenti si počas praktickej časti vyskúšajú prípravu koktailov. Potrebný inventár a jednotlivé pomôcky taktiež zabezpečuje lektor SkBA.

Pri príprave nápojov sa preberajú jednotlivé skupiny miešaných nápojov a medzinárodné nápoje zo zoznamu IBA.

V posledný deň prebieha záverečná skúška z preberaného učiva. 

Úspešní absolventi kurzu, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám získavajú certifikát Slovenskej barmanskej asociácie, potvrdený pečiatkou a podpisom prezidenta SkBA , spolu s podpisom odborného lektora, ktorý viedol barmanský kurz.

Jednotlivým záujemcom  odporúčame priniesť si na výuku písacie potreby, alebo notebook.

Trvanie kurzu: 5 dni (posledný deň sú skúšky)

Cena kurzu: 130 Eur

 

 

Lektori s licenciou SkBA

 

Hlavní partneri

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper